آنالیز میزان تنش فریم دوچرخه با نرم افزار قدرتمند آباکوس

آنالیز میزان تنش فریم دوچرخه

آنالیز میزان تنش فریم دوچرخه

25.000 ریال – خرید

تجزیه و تحلیل استاتیک تیر آهن T با نرم افزار آباکوس به صورت تصویری

تجزیه و تحلیل استاتیک تیر آهن T

تجزیه و تحلیل استاتیک تیر آهن T

25.000 ریال – خرید

آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل آباکوس

در این فیلم نحوه تجزیه و تحلیل دنده کامپوزیت را آموزش می بینید

آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل آباکوس

آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل آباکوس

25.000 ریال – خرید