طراحی چرخدنده هلیکال در کتیا

در این فیلم نحوه طراحی چرخدنده هلیکال با نرم افزار کتیا V5 آموزش داده می شود.

در تصویر زیر می توانید چرخدنده را ببینید.

طراحی چرخدنده هلیکال در کتیا

طراحی چرخدنده هلیکال در کتیا

25.000 ریال – خرید

آموزش محیط مونتاژ کتیا

در این فیلم آموزشی محیط پارت و محیط اسمبلی کتیا آموزش داده می شود.

آموزش محیط مونتاژ کتیا

آموزش محیط مونتاژ کتیا

25.000 ریال – خرید

آموزش محیط پارت کتیا

این فیلم آموزشی یک تمرین نسبتا سخت برای آموزش محیط پارت و آشایی با ابزارهای این محیط می باشد

آموزش محیط پارت کتیا

آموزش محیط پارت کتیا

25.000 ریال – خرید

آموزش محیط سرفیس در catia

فیلم طراحی کلاه کاسکت در کتیا

آموزش محیط سرفیس در catia

آموزش محیط سرفیس در catia

 

25.000 ریال – خرید

آموزش محیط generative shape design در کتیا

فیلم آموزش طراحی توربین در catia

آموزش محیط generative shape design در کتیا

آموزش محیط generative shape design در کتیا

25.000 ریال – خرید