نرم افزار Ptc Creo (کرئو) با نام قدیمی pro engineer (پرو اینجینیر) یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی و تحلیل مهندسی می باشد که یک رقیق بزرگ برای کتیا محسوب می شود.نرم افزار ptc creo از جمله نرم افزار های طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) ، ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) و تحلیل به کمک کامپیوتر (CAE) محسوب میشود که برای طراحی سه بعدی استفاده می شود.

(بیشتر…)