تمرینات اتوکد مقدماتی

۱۵۰ تمرین برای اتوکد مخصوص افراد تازه کار

تمرینات اتوکد

تمرینات اتوکد

آموزش نرم افزار اتوکد ۲۰۰۸ فارسی در دو جلد و به صورت کامل و تصویری

آموزش نرم افزار اتوکد 2008

آموزش نرم افزار اتوکد ۲۰۰۸

جلد اول : ۲۶۸ صفحه (لینک کمکی اول)

جلد دوم : ۳۲۴ صفحه (لینک کمکی دوم)

آموزش نرم افزار اتوکد در کتابی به نام نقشه کشی به کمک کامپیوتر

آموزش نرم افزار اتوکد

آموزش نرم افزار اتوکد