نوشتن متن برجسته در pro engineer (دانلود فیلم های اموزش نرم افزار کرئو)

نوشتن متن برجسته در pro engineer

نوشتن متن برجسته در pro engineer

25.000 ریال – خرید

آموزش طراحی فنر با کرئو (ptc creo)

آموزش طراحی فنر با کرئو

آموزش طراحی فنر با کرئو

25.000 ریال – خرید

آموزش طراحی سیب در ptc creo نرم افزار کرئو

آموزش طراحی سیب در ptc creo

آموزش طراحی سیب در ptc creo

25.000 ریال – خرید

نرم افزار Ptc Creo (کرئو) با نام قدیمی pro engineer (پرو اینجینیر) یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی و تحلیل مهندسی می باشد که یک رقیق بزرگ برای کتیا محسوب می شود.نرم افزار ptc creo از جمله نرم افزار های طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) ، ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) و تحلیل به کمک کامپیوتر (CAE) محسوب میشود که برای طراحی سه بعدی استفاده می شود.

(بیشتر…)

فیلم آموزش طراحی پیچ در pro engineer (دانلود فیلم های آموزشی پرو اینجینیر)

فیلم آموزش طراحی پیچ در pro engineer

فیلم آموزش طراحی پیچ در pro engineer

25.000 ریال – خرید

آموزش طراحی بطری در pro engineer

آموزش طراحی بطری در pro engineer

آموزش طراحی بطری در pro engineer

25.000 ریال – خرید

آموزش طراحی فن در پرو اینجینیر (pro engineer tutorial)

آموزش کامل طراحی فن در محیط پرو اینجینیر

آموزش طراحی فن در پرو اینجینیر

آموزش طراحی فن در پرو اینجینیر

25.000 ریال – خرید